آیا تا بحال در یک استخر طبیعی شنا کرده اید؟

برای سالم نگهداشتن آب استخرها معمولاً از مواد شیمیایی از جمله کلر استفاده می کنند. امروزه گونه دیگری از استخرها مورد توجه قرار گرفته است که در آنها فرآیند پاکیزه نگهداشتن آب نه به کمک مواد شیمیایی بلکه به کمک گیاهان طبیعی و دیگر فیلترهای ارگانیک انجام می شود. بعضاً از گیاهانی نیز استفاده می شود که خواص درمانی دارند. این نوع استخرها که با عنوان استخرهای طبیعی Natural Swimming Pools شناخته می شوند به دلیل سودمندیهای اقتصادی و سلامت بسیار مورد اقبال قرار گرفته اند.

natural-swimming-pool_070616_01-768x509 natural-swimming-pool_070616_02-768x432 natural-swimming-pool_070616_03-768x341 natural-swimming-pool_070616_04-768x513 natural-swimming-pool_070616_05-768x512