استفاده ويژه از فلز مس در طراحی رستوران

براساس یک باور قدیمی در تمدنهای بزرگ از جمله ایران ، تماس پوست بدن با فلز مس می تواند خستگی و ماندگی افراد از بین ببرد و فرد انرژی مضاعفی برای انجام کارها و فعالیت‌های روزانه‌اش به دست آورد.

قبلاً ایده هایی برای استفاده بیشتر از فلز مس در خانه ارائه کرده بودیم.حال رستورانی را معرفی می کنیم که براساس استفاده بیشتر از این فلز طراحی و اجرا شده است.

این رستوران به تازگی در شهر والنسیا کشور اسپانیا باز شده است.

restaurant-design_210616_01-768x512 restaurant-design_210616_02-768x1394 restaurant-design_210616_03-768x1533 restaurant-design_210616_04-768x1759 restaurant-design_210616_05-768x512 restaurant-design_210616_06-768x1125 restaurant-design_210616_07-768x512