بازدید مجازی از نمایشگاه خودرو در پاریس 2016

روز پنجشنبه دربهای نمایشگاه خودرو پاریس 2016 بر روی خبرنگاران باز شد. این نمایشگاه در چند روز پيش رو رسماً کار خود را آغاز خواهد کرد. در ادامه شما را به دیدن عکسهایی از خودروهای معرفی شده در این نمایشگاه دعوت می کنیم.

paris-motor-show-2016-1 paris-motor-show-2016-2 paris-motor-show-2016-3 paris-motor-show-2016-4 paris-motor-show-2016-5 paris-motor-show-2016-6 paris-motor-show-2016-7 paris-motor-show-2016-8 paris-motor-show-2016-9 paris-motor-show-2016-10 paris-motor-show-2016-11 paris-motor-show-2016-12 paris-motor-show-2016-13 paris-motor-show-2016-14 paris-motor-show-2016-15 paris-motor-show-2016-16 paris-motor-show-2016-17 paris-motor-show-2016-18 paris-motor-show-2016-19 paris-motor-show-2016-20 paris-motor-show-2016-21 paris-motor-show-2016-22 paris-motor-show-2016-23 paris-motor-show-2016-24 paris-motor-show-2016-25