بالکنهای مواج سراسری در يک برج اداری تازه ساز در استانبول

این برج در استانبول ترکیه ، 60 متر ارتفاع دارد و دارای 20 طبقه و 77 واحد اداری است.

به عنوان نما در تراسهای پيرامونی این ساختمان به کمک پانلهای آلومینیومی طرحی از امواج پیاده شده که با خاکستری کردن سقف بالکنها جلوه خاصی پیدا کرده است.

metro-ofis_270815_01 metro-ofis_270815_02 metro-ofis_270815_03 metro-ofis_270815_04 metro-ofis_270815_05 metro-ofis_270815_06 metro-ofis_270815_07