تبدیل پارکینگ حاشیه خیابان به یک باغچه، تجربه ای از سانفرانسیسکو

عموماً در فصل تابستان شهروندان زمان بیشتری را بیرون از خانه و در محیط شهر سپری می کنند. استفاده از فضای حاشیه خیابان که معمولاً به عنوان پارکینگ شناخته می شود به صورت نو و در جهت افزایش نشاط و طراوت محیط تجربه ای است که امسال در شهر سانفرانسیسکو ایالت متحده در دستور کار مدیریت شهری است.

در ادامه نمونه ای از این تجربه را ملاحظه میفرمایید که این فضا با مبلمان شهری و گیاهان سبز جایگزین شده است.

tmp_32162-parklet_210616_01-557465337tmp_32162-parklet_210616_02-1449020591

tmp_32162-parklet_210616_03928025156tmp_32162-parklet_210616_041585529890

tmp_32162-parklet_210616_062060479674