[تصاویر+نقشه] برج BBVA bancomer شهر مکزیکوسیتی افتتاح شد

فوریه 2016 برج اداری شهر مکزیکو توسط رئیس جمهور مکزیک به طور رسمی افتتاح شد. این برج به دلیل استقرار دفتر مرکزی موسسه مالی BBVA bancomer به این نام شناخته می شود. در ادامه می توانید تصاویراین برج 50 طبقه به همراه نقشه های گزارش شده را ملاحظه بفرمایید.

richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-01-818x978 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-02 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-03 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-04 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-05 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-06 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-07 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-08 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-09 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-10 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-11 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-12 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-015 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-016 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-017 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-018 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-019 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-020 richard-rogers-stirk-harbour-partners-legorogers-bbva-bancomer-headquarters-mexico-city-designboom-022