تصاویر قبل و بعد از بازسازی فوق العاده یک خانه انگلیسی

صاحبان جدید این خانه متعلق به سال 1970 در شهر لندن که زوج جوانی هستند تصمیم گرفتند بازسازی خانه شان را به شرکت طراحی LLI بسپارند. در ادامه نتیجه فوق العاده این نوسازی را تماشا بفرمایید.

contemporary-remodel_280616_02-768x1592 contemporary-remodel_280616_03-768x1498 contemporary-remodel_280616_04-768x519 contemporary-remodel_280616_05-768x1559 contemporary-remodel_280616_06-768x1152 contemporary-remodel_280616_07-768x1152 contemporary-remodel_280616_08-768x1152 contemporary-remodel_280616_09-768x1308 contemporary-remodel_280616_10-768x1033 contemporary-remodel_280616_11-768x2268