تصاویر معماری مدرن و جسورانه و دکوراسیون دلپذیر یک خانه از قبرس

در میان طرحهای خلاقانه ای که توانسته اند جوایز معتیر معماری شهری را تصاحب کنند معماری جسورانه خانه Laiki Lefkothea یک نمونه بسیار جذاب است.

بدون هرگونه توضیحاتی لطفا خودتان ببینید و قضاوت کنید.

The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-1 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-2 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-3 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-4 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-5 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-6 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-7 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-8 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-9 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-10 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-11 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-12 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-13 The-Laiki-Lefkothea-Residence-In-Cyprus-696x478