درباره ما

ایده شکل گیری این سایت براساس 2 یافته علمی و تحقیقاتی استوار است:

1-    ما اطلاعات تصویری را بهتر درک می‌کنیم : حدود پنجاه درصد از منابعی که مغز از آنها استفاده می‌کند، به واسطه حس بینایی به دست آمده‌اند. به عبارت دقیقتر نیمی از توانایی مغز انسان به حس بینایی و پردازش‌های مغزی‌ای وابسته است که آنچه می‌بینید را به اطلاعات تبدیل کند. نیمه‌ی دیگر مغز، به پردازش سایر اطلاعات دریافتی از نقاط و حواس دیگر او می‌پردازد.

2-    بیشترین اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در فضای اینترنت و شبکه های مجازی براساس اولین علاقه انسان و به صورت فیلم و تصویر است. طولی نمی کشد بیش از 98 درصد دیتای به اشتراک گذاشته شده در اینترنت فیلم وعکس خواهد بود.

بر این اساس این سایت بنیان نهاده شد تا هنر و خلاقیت مهندسان دنیا که در تلاشها و پروژه هایشان تجسم می یابد را به زبان ساده تصویر برای همگان روایت کنیم.

باشد که مقبول افتد.