زیبایی و خلاقیت بی نظیر در ساخت پل Cirkelbroen شهر کپنهاک دانمارک

پل Cirkelbroen بر روی یکی از کانالهای منشعب شده از رودخانه اصلی شهر کپنهاگ دانمارک احداث شده است. این پل مخصوص عابران پیاده است و روزانه 5 هزار نفر از آن دیدن می کنند.

بندر کپنهاگ را می توان، تنها مرکز فعالیتهای دریایی دانست و Cirkelbroen دلیلی بر تاریخی بودن آن است. این پل از 5 صفحه دایره ای شکل ساخته شده و خود بخشی از یک دایره بزرگتر است که شکل دهنده مسیری پیاده در اطراف بندر کپنهاگ می باشد،جایی که مردم درحین دوچرخه سواری،دویدن و یا پیاده روی ،می توانند شاهد شهر و مناظر زیبای آن از پرسپکتیوهای متفاوت باشند.

طرح معماری این پل منعکس کننده ،زندگی روزمره مردم و صمیمیتی است که درهمسایگی این کانال موج می زند،خانه های قایقی شکل و قایقهای بادبانی.

برای آنکه عابران با سرعت کمتر از روی این پل بگذرند طرح پل بصورت زیگزاگ صورت پذیرفته، ایستایی بیشتر برای دیدن چشم اندازهای اطراف یکی از مبانی طرح بوده است.

cirkelbroen_240815_01 cirkelbroen_240815_02 cirkelbroen_240815_03-800x1200 cirkelbroen_240815_04 cirkelbroen_240815_05 cirkelbroen_240815_06 cirkelbroen_240815_07 cirkelbroen_240815_08 cirkelbroen_240815_09 cirkelbroen_240815_10