طراحی سقف یک کافه برای جذب بیشتر مشتری، شانگهای چین

برای جلب توجه عابران و وسایط نقلیه عبوری به این کافه تازه افتتاح شده در شهر شانگهای چین، در طراحی آن دو نکته مدنظر قرار گرفته است. اول فضای روشن و سفید داخلی و دوم یک سقف برجسته تیره رنگ که از درون فضا تا بیرون ساختمان امتداد یافته و با فرم خارجی خود جلب توجه می نماید.

contemporary-cafe_270616_01-768x863 contemporary-cafe_270616_02-768x863 contemporary-cafe_270616_03-768x1151 contemporary-cafe_270616_04-768x1181 contemporary-cafe_270616_05-768x1542 contemporary-cafe_270616_06-768x1929 contemporary-cafe_270616_07-768x1151