طراحی داخلی یک رستوران-فروشگاه در هنگ کنگ

معمار ژاپنی آقای sou fujimoto طراحی داخلی یک رستوران – فروشگاه در هنگ کنگ را تکمیل و ارائه نموده است که در ادامه می تونید ملاحظه بفرمایید.

این رستوران از بخشهای مختلفی شامل ارائه غذاهای سنتی و فست فود تشکیل شده که طراحی هر بخش متفاوت و منطبق بر نوع سرو غذا ارائه شده است.

sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-01 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-02 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-03 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-04 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-05 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-06 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-07 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-08 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-09 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-10 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-11 sou-fujimoto-potato-head-hong-kong-restaurant-coffee-shop-designboom-12