طرح فوق العاده یک ساختمان اداری مدرن و شیک

شرکت Guigu SPA با ساخت یک نمونه مدرن و امروزی از یک آپارتمان اداری و سوئیت اقامتی همراه با آن در شهر فوژو کشور چین تجربه بهترین طرحهای ممکن را در معرض نمایش قرار داده است. هدف از این نمایشگاه ارائه این مفهوم است که معماری در عین زیبایی هنری است که در خدمت آرامش و راحتی شهروندان است.

tmp_32162-contemporary-spa_210616_05-114615734tmp_32162-contemporary-spa_210616_06b-1704571224tmp_32162-contemporary-spa_210616_091291494814tmp_32162-contemporary-spa_210616_111273994586tmp_32162-contemporary-spa_210616_12-1157476235tmp_32162-contemporary-spa_210616_10-263597079tmp_32162-contemporary-spa_210616_08-1182004602

tmp_32162-contemporary-spa_210616_01-396419690tmp_32162-contemporary-spa_210616_02-514714130tmp_32162-contemporary-spa_210616_04-774442046tmp_32162-contemporary-spa_210616_03a1995820262