ناهارخوری شیشه ای، طراحی انگلیسی یک خانه

ساکنان این خانه در لندن برای تغییر سبک زندگی خود تغییراتی در فضای زندگی خود می خواستند. آنها خواسته خود را با معماران Mulroy Architects مطرح کردند.

این درخواست با برداشتن دیوارها و تبدیل اتاق ناهارخوری به یک فضای شیشه ای مشرف به حیاط پشتی به شکل مطلوبی پاسخ داده شد.

glass-enlosed-extension_270616_02-768x1045 glass-enlosed-extension_270616_03-768x811 glass-enlosed-extension_270616_04-768x1331