هميشه برای اسکی کردن به برف نیاز نیست!

پیست مصنوعی Noeux-les-Mines ski resort در فرانسه یکی از ده ها سایتهایی است که به کمک Snowflex امکان اسکی کردن بدون برف را فراهم می کند. این مصالح يک کامپوزیت پلیمری چند لایه اشباع شده با آب است.

  1. tmp_17924-IMG_20160616_090600-396419690tmp_17924-IMG_20160616_090606-514714130tmp_17924-IMG_20160616_0906151995820262tmp_17924-IMG_20160616_0906101396994535