امارات “پایدارترین شهر جهان سازگار با محیط زیست” را می سازد

امارات “پایدارترین شهر جهان سازگار با محیط زیست” را می سازد. ساخت شهر “مصدر” شهری انسان محور بدون اتومبیل بر پایه حمل و نقل ریلی و اکثراً زیرزمینی مراحل ابتدایی را گذرانده اکنون برای مرحله توسعه اجرایی آماده می شود. این شهر در خارج ابوظبی در اقلیمی بیابانی واقع شده و کارکردی ترکیبی از یک شهر جدید و مرکز فناوری امارات را به عهده خواهد داشت. در مرحله اول پارک فناوری شهر ساخته شده که مشغول تحقیق و توسعه فناوریهای نو از جمله انرژیهای پایدار است و اکنون در حال برنامه ریزی برای ساخت طیف گسترده ای از المانهای شهری شامل فروشگاه ها، رستورانها، محله های مسکونی و مراکز عمومی همچون مدارس و مساجد است.

propicx (1) propicx (2) propicx (3) propicx (4) propicx (5) propicx (6) propicx (7) propicx (8)