هنر و خلاقیت مهندسی؛ نخستین سامانه ماشین کابلی شهری در انگلستان

نخستین سامانه ماشین کابلی شهری در انگلستان توسط شرکت امارات ایرلاینز و برای عبور از رودخانه تیمز در لندن ساخته شده است. این پروژه ظرف 15 ماه طراحی و ساخته شد و از سال 2012 تحت بهره برداری است.  این خط 1/1 کیلومتری که شبه جزیره سلطنتی گرینویچ را به بارانداز رویال ویکتوریا متصل می نماید بخشی از یک طرح بازسازی بلندمدت برای شرق لندن است.

1

Construction of The Emirates Airline, a cable car crossing of the Thames

Construction of The Emirates Airline, a cable car crossing of the Thames

3 4 5 6 7 8