پانل مشبک در نما ساخته شده از چوب ساج

استفاده از پانل چوبی مشبک در نمای این ساختمان در سنگاپور علاوه بر تامین حریم خصوصی خانه در تامین روشنایی از طریق نور طبیعی و نیز تهویه طبیعی ساختمان موثر می باشد.

contemporary-architecture_140616_01-768x1152 contemporary-architecture_140616_02-768x1048 contemporary-architecture_140616_03-768x1834 contemporary-architecture_140616_04-768x1033 contemporary-architecture_140616_05-768x512 contemporary-architecture_140616_06-768x1673 contemporary-architecture_140616_07-768x512 contemporary-architecture_140616_08-768x512