۱۹ عکس از معماری فوق العاده خانه ای در شیب تند

این خانه در شهر مکزیکوسیتی در لبه شیبی تند واقع شده است. استفاده هوشمندانه از شرایط توپوگرافی ساختگاه در کنار استفاده از مصالح طبیعی همچون دیوارهای سنگی پیرامونی و طراحی بی نظیر معماری در مجموع اثری ماندگار و تحسین برانگیز را حاصل کرده است.

tmp_32162-contemporary-architecture_220616_01891073176tmp_32162-contemporary-architecture_220616_02-962952626tmp_32162-contemporary-architecture_220616_04-1707102305tmp_32162-contemporary-architecture_220616_061009568354tmp_32162-contemporary-architecture_220616_09-2023028707tmp_32162-contemporary-architecture_220616_10-1204687568tmp_32162-contemporary-architecture_220616_12-1527972712tmp_32162-contemporary-architecture_220616_13873190247tmp_32162-contemporary-architecture_220616_11994388090tmp_32162-contemporary-architecture_220616_07-53271852tmp_32162-contemporary-architecture_220616_08529861043tmp_32162-contemporary-architecture_220616_05622093373tmp_32162-contemporary-architecture_220616_03-1171562903