18 عکس از هتلی شناور در پاریس

هفته گذشته یک هتل جدید شناور در پاریس، فرانسه افتتاح شد. این هتل که OFF نام دارد و تمام امکانات رفاهی که یک هتل عادی را دارد بر روی یک قایق ساخته شده و بر روی رود سن شناور است.

در ادامه تصاویر این هتل جذاب را ببینید.

floating-hotel-paris_290616_02-768x447 floating-hotel-paris_290616_03-768x1013 floating-hotel-paris_290616_04-768x1549 floating-hotel-paris_290616_05-768x1030 floating-hotel-paris_290616_06-768x2057 floating-hotel-paris_290616_07-768x1023 floating-hotel-paris_290616_08-768x1033 floating-hotel-paris_290616_09-768x1012