معماری

امارات “پایدارترین شهر جهان سازگار با محیط زیست” را می سازد

امارات “پایدارترین شهر جهان سازگار با محیط زیست” را می سازد

امارات “پایدارترین شهر جهان سازگار با محیط زیست” را می سازد. ساخت شهر “مصدر” شهری انسان محور بدون اتومبیل بر پایه حمل و نقل ریلی و اکثراً زیرزمینی مراحل ابتدایی را گذرانده اکنون برای مرحله توسعه اجرایی آماده می شود.…

نگاهی به معماری نظامهای دیکتاتوری

نگاهی به معماری نظامهای دیکتاتوری

همواره حکومتها به خصوص دولتهای تازه مستقر شده علاقمند به ساخت و ساز ساختمانها و بناهایی هستند چرا که به کمک این روشن ترین و واضح ترین بیان بصری ،می توانند قدرت خود و یا جایگاه سیاسی و اقتصادیشان  را…

Page 1 of 95
۱ ۲ ۳ ۹۵