عمومی

“کودکان” شاخص و معیار سنجش امنیت در جامعه

“کودکان” شاخص و معیار سنجش امنیت در جامعه

در شماره پیشین مجله از امنیت فراگیر گفتیم و بیان شد در گفتمان چندوجهی” امنیت ملی” پاسداری از سرزمین و نظام و مردم در برابر دشمنان و نیز شامل حفاظت از حقوق شهروندی و ایجاد آرامش اجتماعی از طریق بسط…

نقش نهاد “دولت” در از بین رفتن امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

نقش نهاد “دولت” در از بین رفتن امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

سال‌ها مشاغل مهندسی در کشور الگویی از اشتغال پایدار و طولانی مدت بود بطوریکه پدر و مادرها آرزو می‌کردند فرزندانشان به این جایگاه دست پیدا کنند. احترام اجتماعی، درآمد سالم، نقش‌آفرینی موثر در توسعه و آبادانی کشور از ويژگیهای شغلی…

زوال امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

زوال امنیت شغلی مهندسان مشاور کشور

مهندسان مشاور کشور شرکتهایی خصوصی و دانش بنیان هستند که وظیفه انجام مطالعات و نظارت برحسن انجام پروژه­های مختلف در صنعت احداث کشور از راه و راه آهن و بندر و فرودگاه گرفته تا شهرسازی و معماری و کشاورزی و…

مهندسی کشور قربانی بزرگ نظام آموزش عالی

مهندسی کشور قربانی بزرگ نظام آموزش عالی

سال‌ها مشاغل مهندسی در کشور الگویی از اشتغال پایدار و طولانی مدت بود بطوریکه پدر و مادرها آرزو می‌کردند فرزندانشان به این جایگاه دست پیدا کنند. احترام اجتماعی، درآمد سالم، نقش‌آفرینی موثر در توسعه و آبادانی کشور از ويژگیهای شغلی…

Page 1 of 12
۱ ۲ ۳ ۱۲