هایپرلوپ

آیا مشکل ترافیک برای همیشه حل می‌شود؟

آیا مشکل ترافیک برای همیشه حل می‌شود؟

ایلان ماسک (Elon Musk) فرد عجیبی است که کلی ایده‌های تازه دارد. او می‌خواهد استفاده از انرژی خورشیدی را گسترش دهد و همچنین قصد دارد حوزه حمل و نقل را با استفاده از هایپر لوپ متحول کند. خودروهای الکتریکی تسلا…