پابلیک آرت

هنر شهرسازی؛ نصب چرخهای گردان موزیکال در شهر مونترال کانادا

هنر شهرسازی؛ نصب چرخهای گردان موزیکال در شهر مونترال کانادا

در شهر مونترال کانادا در آستانه کریسمس سیلندرهای چراغانی شده نصب شده است که با نشستن دو نفر درون آنها و چرخاندن دیواره از طریق  تکان دادن اهرم دستی علاوه بر پخش موزیک، تصاویر نصب شده بر دیواره ها بصورت…

Page 1 of 5
۱ ۲ ۳ ۵