بازسازی

زلزله ازگله کرمانشاه ، بررسی مشخصات و تفاوت‌های آن با سوابق زلزله‌های بزرگ کشور و درسهایی از آن

زلزله ازگله کرمانشاه ، بررسی مشخصات و تفاوت‌های آن با سوابق زلزله‌های بزرگ کشور و درسهایی از آن

زلزله شامگاه روز یکشنبه 21 آبان در منطقه ازگله سرپل ذهاب خاطرات تلخ زلزله‌های گذشته را تازه و مردم ایران را از نو داغدار کرد. طی مدت زمانی که از این رخداد گذشته گزارشات مختلفی از این زلزله در حوزه…

Page 1 of 9
۱ ۲ ۳ ۹