دانشگاه استنفورد

دانشمندان یک قدم به ساخت خنک‌ترین لباس جهان نزدیک شدند

دانشمندان یک قدم به ساخت خنک‌ترین لباس جهان نزدیک شدند

یک تیم از محققان دانشگاه استنفورد به راه حلی رسیده‌اند که از طریق آن می‌توانید با وجود داشتن لباس بر تن‌تان در تابستان حسابی خنک شوید. این پارچه در ابعاد نانو دارای برخی منافذ است که به بدن امکان می‌دهد…